Giải Quyết Việc Làm Cho Người Dân Hà Nội Trong Năm 2018

Ủy ban nhân dân thủ đô cho biết vào đầu năm nay, toàn khu vực thủ đô đã giải quyết công ăn việc làm cho gần 25 nghìn người dân và dự kiến trong thời gian sắp đến, con số này sẽ tăng một cách vượt bậc nhờ vào việc vay vốn từ Quỹ quốc gia.

Trung tâm tư vấn việc làm tại địa bàn thủ đô gần đây đã thực hiện thành công khoảng 20 phiên giao dịch việc làm với sự cộng tác của hơn 500 đơn vị doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn. Tổng số vị trí việc làm bình quân được tính dựa trên tổng số các đơn vị doanh nghiệp tham gia đã vượt mức 7.000. Chúng ta có thể thấy rõ được rằng người tìm việc làm đang đón nhận hàng loạt cơ hội thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và quan trọng là những lĩnh vực mà mình yêu thích. Ngoài ra, có đến 4.000 người đã tham gia phỏng vấn trực tiếp với ban quản lý HR của các đơn vị doanh nghiệp, nhưng trong đó chỉ có khoảng 50% trong tổng số trúng tuyển.

Kể từ năm nay, Ủy ban nhân dân thủ đô sẽ có kế hoạch chi tiết về việc giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến quá trình tìm việc làm mới cho hơn 100 nghìn lao động trong khu vực cũng như các khu vực lận cận khác trong cả nước, nhằm giảm bớt mối quan ngại về vấn nạn thất nghiệp thành thị xuống mức thấp nhất, đồng thời nâng cao tỷ lệ người dân đã được đào tạo lên hơn 60%. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn xác định công tác giải quyết việc làm sẽ là một trong những nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế của thủ đô hiện nay.

Với mục tiêu nhằm hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, Ủy ban nhân dân địa phương đã khẩn thiết yêu cầu các cơ quan chức trách có liên quan đẩy mạnh mọi công tác tổ chức gần 50 phiên giao dịch việc làm vào 2 quý đầu năm nay. Ủy ban không chỉ nhắm đến đối tượng lao động trẻ, mà còn cả những đối tượng lao động lớn tuổi, trong đó có một bộ phận mong muốn được đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, và một bộ phận khác vừa mới xuất ngũ.

Và trong những quý sắp tới của năm, chính quyền địa phương sẽ triển khai các kế hoạch và dự án nhằm mang hoạt động về phiên giao dịch việc làm mở rộng đến mọi khu vực lớn và nhỏ trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng sẽ phối hợp với nhiều đơn vị nhằm hoàn thiện các công tác đào tạo chuyên ngành cho hơn chục nghìn lao động, trong đó có lao động thuộc thành phần nông thôn. Dự tính, chính quyền sẽ hỗ trợ cho khoảng hai nghìn người làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng dài hạn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho những đối tượng thuộc diện khó khăn được phát triển hoạt động kinh doanh, sản xuất nông nghiệp tại chính địa điểm sinh sống của họ – đây cũng chính là một giải pháp ổn định và đảm bảo đời sống của nhân dân tại địa phương.

Hơn thế nữa, chính quyền địa phương còn đề nghị các đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt mọi chính sách ưu đãi cho người lao động và đặc biệt chính sách về tiền lương đối với từng lao động tùy thuộc vào thâm niên công tác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân nhằm có những lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, và cho cả chủ các doanh nghiệp lao động trong mọi hình thức sản xuất nhằm có một chiến lược kiểm soát và quản lý nhân viên, cũng như hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi hơn. Đồng thời, chính quyền còn khuyến khích, hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp xây dựng các chiến lược tuyển dụng lao động nhằm ổn định hệ thống làm việc của chính doanh nghiệp của mình. Qua hai tháng đầu năm nay, theo số liệu thống kê chi tiết, ủy ban nhân dân thủ đô đã nhận được hơn 80 bản ước tính số lượng lao động kèm theo nội quy lao động cụ thể của từng doanh nghiệp.